ห้องอาหารปกติ

สามารถรับรองแขกได้ 60 คน

 

    

 

ห้องประชุม

สามารถรับรองแขกได้ 18 คน

 

    

 

ห้อง VIP

สามารถรับรองแขกได้ 35 คน